Podmienky používania webovej stránky a materiálov v EKOM zóne

Obsah celej stránky www.ekom.sk je vlastníctvom spoločnosti Ekom spol. s r.o. Používaním stránky a /alebo sťahovaním dostupných materiálov súhlasíte s dodržiavaním podmienok používania uvedenými nižšie:

1. Autorské práva a ochranná známka

Táto stránka podlieha ochrane autorských práv, vlastníkom všetkých práv je spoločnosť EKOM spol. s r.o.. Obsah web stránky nie je možné upravovať, kopírovať, distribuovať, opätovne publikovať, sťahovať, zobrazovať alebo predávať v akejkoľvek podobe alebo akýmikoľvek prostriedkami, a to úplne ani čiastočne, bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosťou EKOM spol. s r.o.. Výnimkou je možnosť stiahnuť a vytlačiť obsah – celej stránky alebo jej časti – na účely, ktoré nie sú konkurenčné alebo nepoškodzujú dobré meno spoločnosti EKOM spol. s r.o., za predpokladu, že sú zachované všetky oznámenia o autorských právach alebo iné vlastnícke práva.

Logo spoločnosti EKOM spol. s r.o. je registrovaná ochranná známka. Partner spoločnosti EKOM spol s r.o. je oprávnený používať toto logo na účely obchodnej dokumentácie a propagácie v rámci územia na ktorom pôsobí. Pod propagáciou sa rozumie účasť na veľtrhoch a výstavách, použitie v brožúrach, katalógoch, letákoch a podobne.

Všetky obchodné názvy a názvy produktov sú majetkom spoločnosti EKOM spol. s r.o.  a bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti sa nemôžu reprodukovať, napodobňovať alebo používať ako celok ani čiastočne.

Používanie článkov a informácií v sekcií Newsroom a dokumentov uverejnených v EKOM zóne  dostupných bez prihlásenia je povolené, za predpokladu uvedenia zdroja informácií. Informácie technického charakteru dostupné v EKOM zóne po prihlásení, sú určené pre osobné potreby registrovaných užívateľov a ich ďalšie použitie je možné len so súhlasom spoločnosti Ekom spol. s r.o.

2. Obsah stránky

Celý obsah dostupný na tejto web stránke sa považuje za presný, ale môže obsahovať informácie, ktoré neboli aktualizované. Informácie môžu byť zmenené alebo aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia a spoločnosť EKOM spol. s r.o. môže robiť vylepšenia a / alebo zmeny na tejto stránke.

3. Súbory cookies

Webová stránka www.ekom.sk používa súborie „cookies“ na zlepšenie komfortu používania stránky a rozšírenie funkčnosti poskytovaných služieb. Jedná sa o malé textové súbory alebo dáta, ktoré môže navštívená webová lokalita uložiť do vášho počítača. Súbory „cookies“ samy osebe neobsahujú žiadne osobné informácie.

Na tejto webovej stránke sa používajú súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie vašej skúsenosti pri prezeraní stránky. Zásady pre súbory cookies Upraviť nastavenie
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej lokality a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa využívajú napríklad na správne zobrazenie jazykových preferencií a podobne. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
Tieto súbory cookies nám umožňujú merať a vyhodnocovať návštevnosť našej stránky. Tieto údaje nám pomáhajú pri zlepšovaní stránky a jej obsahu. Všetky informácie, ktoré sa zbierajú sú zoskupené, a preto anonymné.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.
Top