Pre študentov

Si študent? Pozri si možnosti uplatnenia u nás

Odborná prax

  • Chceš si zdokonaliť svoje poznatky a zručnosti v tom, čo študuješ?
  • Máš záujem o prácu s využitím moderných strojov a nových technológií?
  • Chceš si popri tom aj zarobiť?

Dlhodobo spolupracujeme so strednými odbornými školami ako SOŠ Technická Piešťany, Stredná priemyselná škola elektrotechnická Piešťany a Stredná odborná škola techniky a služieb Topoľčany. Žiakom umožňujeme absolvovať odbornú prax a odborný výcvik priamo na pracovisku a vo výrobe. Pri odbornom vzdelávaní učňov, ktoré u nás dlhoročne podporujeme, naši budúci zamestnanci-študenti využívajú najmodernejšiu techniku a technológie v reálnej praxi podľa najlepších výrobných zásad.

„SOŠ technická Piešťany spolupracuje so spoločnosťou EKOM spol. s r.o. už od jej založenia. Spolupracujeme nielen v oblasti výchovno-vzdelávacej, v rámci ktorej naši žiaci vykonávajú praktické vyučovanie priamo vo firme, ale aj v oblasti realizácie drobných zákaziek v dielňach školy. Viacerí naši absolventi našli uplatnenie v spoločnosti EKOM spol. s.r.o. a stali sa jej pevnou súčasťou.“

Ing. Juraj Vavro
SOŠ technická Piešťany

Ročníkové a diplomové práce

Hľadáš tému a odborného konzultanta pre svoju ročníkovú alebo diplomovú prácu?

Spolupracujeme so študentami z rôznych vysokých škôl a odborov. Študenti pre nás spracovávali témy z oblasti marketingu a predaja, vývoja výrobkov, technologických procesov a výroby. Vyberáme ukážky:

Benchmarking v úrdržbe
Diplomová práca


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Strojnícka fakulta
2014

Návrh ojnice a jej výroby
Bakalárska práca


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2019

Projekt zavedenia štíhlej výroby vo vybranom výrobnom procese
Diplomová práca


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta podnikatelská
2018

Optimalizácia výrobného procesu v konkrétnych podmienkach podnikateľského prostredia
Diplomová práca


EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Fakulta podnikatelská
2014

Vizualizácia montáže a demontáže zariadenia s podporou vizualizačných systémov 
Bakalárska práca


SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
2011

Stanovenie podnikateľskej stratégie spoločnosti Ekom spol s. r.o. pre SBU kompresory
Dizertačná práca


VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ
Fakulta podnikatelská
2010

Pre viac informácií kontaktujte
Personálne oddelenie


Na tejto webovej stránke sa používajú súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie vašej skúsenosti pri prezeraní stránky. Zásady pre súbory cookies Upraviť nastavenie
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej lokality a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa využívajú napríklad na správne zobrazenie jazykových preferencií a podobne. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
Tieto súbory cookies nám umožňujú merať a vyhodnocovať návštevnosť našej stránky. Tieto údaje nám pomáhajú pri zlepšovaní stránky a jej obsahu. Všetky informácie, ktoré sa zbierajú sú zoskupené, a preto anonymné.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.
Top