Ekom akadémia

5 tipov na údržbu kompresora

Údržba vášho zubného kompresora je dôležitá na zabezpečenie jeho dlhej životnosti a optimálneho výkonu. Priášame niekoľko všeobecných tipov na údržbu kompresora:

1. Pravidelné čistenie: Pravidelne čistite kompresor, aby ste odstránili všetok prach, špinu alebo nečistoty, ktoré sa mohli nahromadiť na povrchu. Časti, ktoré sa počas používania zahrievajú, musia byť čisté, rovnako ako každý ventilátor a chladič. Prach pôsobí ako izolácia brániaca efektívnemu chladeniu a prehrievanie spôsobuje rýchlejšie opotrebovanie kompresora alebo jeho komponentov (skracuje životnosť).

2. Pravidelná výmena filtra: Vzduchové filtre pravidelne vymieňajte, aby ste zabezpečili neobmedzené prúdenie vzduchu. V kompresoroch EKOM sa odporúča výmena sacieho filtra každých 24 mesiacov, filtre pred sušičmi každých 12 mesiacov.
Odporúčaný interval výmeny filtra nájdete v pokynoch výrobcu.

3. Pravidelné kontroly: Pravidelne kontrolujte kompresor, či nevykazuje známky opotrebovania, ako sú praskliny, netesnosti alebo uvoľnené spoje. Akékoľvek problémy okamžite riešte s vyškoleným technikom, aby ste predišli ďalším škodám. Nechajte každý rok skontrolovať váš EKOM kompresor servisným technikom a kompresor sa vám odvďačí bezporuchovou prevádzkou.

4. Správne vetranie: Zabezpečte, aby bol kompresor nainštalovaný v dobre vetranom priestore, aby sa zabránilo prehriatiu a zabezpečilo sa správne prúdenie vzduchu. Nikdy nezatvárajte kompresory do nábytku alebo skriniek, ktoré pre ne nie sú určené. Iba vlastné zvuk izolujúce skrinky EKOM zaisťujú optimálnu účinnosť chladenia pri zachovaní nízkej hlučnosti kompresora.


5. Pravidelná údržba: Pri pravidelnej údržbe, ako je odstraňovanie kondenzátu, výmena filtra a kontrola, dodržiavajte pokyny výrobcu.
Odporúčané intervaly nájdete v pokynoch výrobcu.


Podrobnosti o údržbe kompresora EKOM nájdete v dodanom Návode na použitie alebo si ho stiahnite z webu EKOM. Odporúča sa nainštalovať EKOM APP do telefónu, aby ste mali prehľad o všetkých záznamoch o inštalácii, údržbe a opravách na jednom mieste.
 

Na tejto webovej stránke sa používajú súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie vašej skúsenosti pri prezeraní stránky. Zásady pre súbory cookies Upraviť nastavenie
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej lokality a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa využívajú napríklad na správne zobrazenie jazykových preferencií a podobne. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
Tieto súbory cookies nám umožňujú merať a vyhodnocovať návštevnosť našej stránky. Tieto údaje nám pomáhajú pri zlepšovaní stránky a jej obsahu. Všetky informácie, ktoré sa zbierajú sú zoskupené, a preto anonymné.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.
Top