Poslať životopis

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním osobných údajov spoločnosťou EKOM spol. s r.o. v rozsahu údajov uvedených v životopise, žiadosti a motivačnom liste (titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje - tel. kontakt, e-mail, údaje o vzdelaní, dátum narodenia, fotografia), ktoré bude prevádzkovateľ spracúvať na účely evidencie v databáze uchádzačov o zamestnanie, vrátane osobných údajov slúžiacich na identifikáciu dotknutej osoby v informačnom systéme osobných údajov. Osobné údaje uvedené v žiadosti o prijatie do zamestnania nie sú zverejňované a sú sprístupnené len oprávneným osobám.

Tieto budú uchované po dobu 12 mesiacov. Po uplynutí tejto doby budú zkartované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.

Na tejto webovej stránke sa používajú súbory cookies. Súbory cookies používame na zlepšenie vašej skúsenosti pri prezeraní stránky. Zásady pre súbory cookies Upraviť nastavenie
Tieto súbory cookies sú nevyhnutné pre fungovanie webovej lokality a v našich systémoch ich nemožno vypnúť. Zvyčajne sa využívajú napríklad na správne zobrazenie jazykových preferencií a podobne. Tieto súbory cookies neobsahujú žiadne informácie umožňujúce identifikáciu osôb.
Tieto súbory cookies nám umožňujú merať a vyhodnocovať návštevnosť našej stránky. Tieto údaje nám pomáhajú pri zlepšovaní stránky a jej obsahu. Všetky informácie, ktoré sa zbierajú sú zoskupené, a preto anonymné.
Marketing cookies are used by third parties or publishers to display personalized advertisements. They do this by tracking visitors across websites.
Top