Vyhlásenie o ochrane súkromia a osobných údajov

Spoločnosť EKOM spol. s r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a právo na ochranu osobných údajov v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Zároveň sa zaväzuje ochrániť všetky získané osobné údaje. Naše webové stránky umožňujú používateľom časť stránok prezerať bez toho, aby sa museli identifikovať alebo poskytnúť akékoľvek osobné údaje – jedná sa o verejné časti nášho webu. Zároveň časť našich stránok je možné prezerať iba po zaregistrovaní v časti registrácia.

Toto opatrenie je zavedené z dôvodu obchodnej politiky našej spoločnosti, nakoľko náš distribučný predaj je určený pre ďalších predajcov a nie koncových užívateľov. Týmto sme naším partnerom zaviazaní a neposkytujeme cenové, skladové informácie vo verejných častiach.