Predstavujeme nový dizajn našej web stránky. Beta verzia dostupná TU.

Registrácia

Spoločnosť EKOM, spol. s r.o. žiada všetkých, ktorí prejavia záujem o registráciu v jej web lokalite, aby v registračnom formulári uviedli pravdivé, presné, úplné a aktuálne údaje zodpovedajúce záznamom v príslušnej úradnej evidencii/verejnom registri (Obchodný register Slovenskej republiky, Živnostenský register Slovenskej republiky, register organizácii Štatistického úradu Slovenskej republiky, iný verejný register).

Vyplnením registračného formuláru beriete na vedomie, že všetky tam uvedené údaje sa stávajú súčasťou vlastnej informačnej databázy spoločnosti EKOM, spol. s r. o., ktorá slúži spoločnosti EKOM, spol. s r. o. na účely poskytovania služieb a dodávok tovaru a zároveň aj ako podklad na vyhotovenie zodpovedajúcej zmluvnej, účtovnej a daňovej dokumentácie.

Aktuálne kontaktné údaje nám osobitne umožnia Vás v prípade potreby priamo kontaktovať bez zbytočného omeškania či nedorozumenia.

ďalej

Prosím, vyplňte údaje potrebné pre úspešnú registráciu.

Polia označené hviezdičkou (*) musia byť vyplnené.

Prihlasovacie údaje

*
*
*Firma

*
*
*
*Kontakt

*
*
*Školenia

Ak ste u nás absolvovali servisné alebo obchodné, alebo obidve školenia, zaškrtnite príslušné políčka.