Predstavujeme nový dizajn našej web stránky. Beta verzia dostupná TU.

Výrobný program

DIVÍZIA KOMPRESORY

Firma sa od svojho vzniku zamerala na vývoj a produkciu bezolejových kompresorov pre medicínsku oblasť, predovšetkým pre dentálne súpravy, respiračné a narkotizačné prístroje, ako aj odsávacie systémy pre dentálnu prax.

Základ produktovej línie tvoria bezolejové dentálne kompresory, dentálne odsávačky a príslušenstvo k nim. Naše kompresory sa používajú ako zdroj čistého stlačeného vzduchu v zubných ambulanciách a laboratóriách a pre malé a stredne veľké centrálne systémy pre rozvod vzduchu.

Samomazné piestne krúžky vyrobené z teflónu, zdravotne nezávadné komponenty, vnútorný povrch vzdušníkov pokrytý ochrannou vrstvou, automatické sušiče spolu s filtračnými jednotkami sú zárukou vysokej kvality vzduchu dodávaného našimi kompresormi. Vďaka nízkej úrovni hluku a ich bezolejovému prevedeniu, na ktorom je naša technológia založená, naše výrobky rešpektujú aj požiadavky ochrany životného prostredia.

S produkciou takmer 10-tisíc originálne riešených, tichých a spoľahlivých kompresorov ročne, sa Ekom spol. s r.o. radí k významným producentom vo svojom odvetví a tomu zodpovedá i jeho dominantné postavenie na trhu v rôznych krajinách Európy, Ázie, ako aj zámoria. Približne 96 % produkcie firmy je určených na export.

Výrobný program v divízii kompresory tvoria:

  • Dentálne kompresory pre zubné ambulancie a laboratóriá
  • Medicinálne kompresory určené pre dýchacie zariadenia
  • Kompresory pre industriálne použitie
  • Dentálne odsávačky
  • Filtračné jednotky a sušiče vzduchu
Flash is required!

DIVÍZIA LISOVŇA CNC

Rozšírením výroby a zakúpením CNC technológii na spracovanie plechov, vznikla v roku 2000 nová divízia spoločnosti Ekom. Technologické zariadenia v tejto divízii sa radia k svetovej špičke v sektore spracovania plechu.

Výrobný program divízie Lisovňa je zameraný na produkciu zváraných a montovaných dátových a telekomunikačných rozvadzačov a ich príslušenstva, zákazníckych komponentov pre rôzne zariadenia a krytovania pre vlastnú výrobu kompresorov. V roku 2006 došlo k ďalšiemu rozšíreniu výrobných priestorov. Súčasne boli rozšírené o technológiu povrchovej úpravy. Produkcia lisovne tvorí okolo 20 percent celkového objemu výroby firmy.

Fotogaléria