Predstavujeme nový dizajn našej web stránky. Beta verzia dostupná TU.

Ciele spoločnosti

  1. výroba ekologických výrobkov nezaťažujúcich životné prostredie
  2. dlhodobá prosperita a udržateľný rast spoločnosti
  3. stabilné zázemie pre zamestnancov a ich rodiny

Hodnoty

“Súlad ľudskej práce, kvalitných technológií a vlastného vývojového potenciálu je predpokladom úspešného rozvoja a napredovania spoločnosti.”

Ing. V. Bátora
Výrobný a technický riaditeľ spoločnosti


ĽUDIA/ ZAMESTNANCI

EKOM kladie dôraz na tímového ducha, spolupatričnosť a spoločenskú zodpovednosť.

Rokmi a skúsenosťami stmelený tím ľudí tvorí základ našej spoločnosti. Venujeme veľkú pozornosť profesionálnemu rastu našich zamestnancov, vytvoreniu dobrej pracovnej klímy, ako i bohatému mimopracovnému vyžitiu našich zamestnancov a ich rodinných príslúšníkov. Našim cieľom je vytvoriť pozitívny vzťah zamestnancov k spoločnosti a budovať ich záujem o dianie vo firme.
Viac ako 200 zamestnancov a nízka fluktuácia radí Ekom spol. s.r.o. k významným poskytovateľom pracovných miest v regióne.

Dlhodobo podporujeme rôzne subjekty v regióne aktívne v oblasti športu, kultúry a tiež charitatívne organizácie zamerané na pomoc deťom, ako napr.:

  • SHK 37 Piešťany – extraligový hokejový klub
  • Piešťanske Čajky – basketbalový klub
  • Slnečnica – folklórny súbor
  • Usmev ako dar – občianske združenie
  • ŠK Kajak  -  klub vodných športov (kanoistika)

 

 

 

PRODUKT

EKOM vyrába a vyvíja vysoko kvalitné a spoľahlivé výrobky, ktoré spĺňajú aj najnáročnejšie očakávania jeho zákazníkov.

Nami  nastavená politika kvality,  certifikovaný systém kvality ISO 9001 a ISO13485, robia z kvality samozrejmú a nevyhnutnú súčasť nášho každodenného života. Inovatívny a flexibilný prístup pri vývoji, výrobe a predaji našich výrobkov, zavádzanie nových technológií a vytváranie individuálnych na mieru šitých riešení pre naplnenie potrieb zákazníkov robia z Ekomu zaujímavého a profesionálneho partnera.

 

 

 

PARTNERI

EKOM si cení svojich zákazníkov, dodávateľov a spolupracovníkov.

So zákazníkmi si budujeme dlhodobé a lojálne vzťahy, ktoré sú založené na otvorenom prístupe, vzájomnej dôvere a spolupráci.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planéta Zem

EKOM uplatňuje ekologický prístup a má pozitívny vzťah k prírode.

Výroba našich výrobkov je založená na ekologickom princípe. Využíva  bezolejovú technológiu kompresie vzduchu a ekologické materiály, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu. Naše výrobky sú dlhodobo spoľahlivé a trvácne a preto šetria životné prostredie od vytvárania nadbytočného odpadu, ktorý vzniká aj ako dôsledok súčasného konzumného prístupu ku kvalite a spoľahlivosti výrobkov.