Rejestracja

Firma EKOM, spol. s r. o. prosi wszystkie osoby zainteresowane rejestracją w witrynie internetowej firmy o podanie w formularzu rejestracyjnym prawdziwych, dokładnych, pełnych i aktualnych danych, odpowiadających wpisom w odpowiedniej oficjalnej ewidencji lub rejestrze publicznym (Rejestr Spółek Handlowych Słowacji, Rejestr Handlowy Słowacji, rejestr Urzędu Statystycznego Słowacji, inny rejestr publiczny).

rzez wypełnienie formularza rejestracyjnego użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że wszelkie informacje w nim zawarte stają się częścią bazy danych informacji zastrzeżonych firmy EKOM, spol. s r. o., wykorzystywanej przez nią na potrzeby dostarczania produktów i usług, a także sporządzania odpowiedniej dokumentacji kontraktowej, rachunkowej i podatkowej.

Aktualne informacje kontaktowe umożliwią nam w szczególności bezpośredni kontakt z użytkownikiem bez nieuzasadnionej zwłoki czy nieporozumienia.

więcej

Proszę podać informacje wymagane do rejestracji.

Pola oznaczone gwiazdką(*) muszą być wypełnione.

Dane do rejestracji

*
*
*Firma

*
*
*
*Kontakt

*
*
*Szkolenia

Jeśli kończyliście u nas szkolenie serwisowe lub handlowe albo oba z nich prosze zaznaczyć odpowiednie pola.