Predstavujeme nový dizajn našej web stránky. Beta verzia dostupná TU.

Kvalita

Naše produkty spolu s technológiou sú certifikované v súlade s ISO 9001:2015 a ISO 13485:2016, so smernicou MDD 93/42/EEC v znení neskorších predpisov (značka zhody CE 2460 vydanou nezávislou certifikačnou spoločnosťou Presafe).

Certifikát - ISO 13485

Download

Certifikát - ISO 9001

Download

Certifikát - CE - Dentálne odsávačky

Download

Certifikát - CE - Medicinálne kompresory

Download

Certifikát - Lisovňa CNC

Download

Produktové menu