Kvalita

Naše produkty spolu s technológiou sú certifikované v súlade s ISO 9001:2008 a CAN/CSA-ISO 13485:2003, so smernicou MDD 93/42/EEC v znení neskorších predpisov a kanadskej direktívy Medical Device Regulations SOR/98-282 (značka zhody CE 0434 vydanou nezávislou certifikačnou spoločnosťou Det Norske Veritas – DNV).

Certifikát - ISO 13485

Download

Certifikát - ISO 9001

Download

Certifikát - CE - Dentálne odsávačky

Download

Certifikát - CE - Medicinálne kompresory

Download

Certifikát - Lisovňa CNC

Download

Produktové menu