Voľné pracovné miesta

01. 07. 2016

Samostatný technológ konštruktér

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO > Spracovávanie a vedenie technologickej dokumentácie v informačnom systéme. Návrh a spracovanie technológie opracovania dielcov a montáže výrobkov. Spracovanie noriem spotreby času , noriem spotreby materiálu, vypracovanie cenových ponúk zákazkových úloh. Zabezpečovať zmeny...

Ďalej
01. 07. 2016

Konštruktér/ Samostatný konštruktér

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO > Rýdzo slovenská spoločnosť pôsobiaca na domácom i zahraničnom trhu viac ako 20 rokov hľadá konštruktérov, ktorí chcú rozvíjať svoje konštruktérske cítenie a schopnosti. Ponúkame možnosť sebarealizácie, osobného rastu a ďalšieho vzdelávania v odbore. Pozícia konštruktér /...

Ďalej
01. 07. 2016

Konštruktér / samostatný konštruktér elektro

VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTO > Pozícia konštruktér / samostatný konštruktér aj pre absolventov VŠ s technickým zameraním v odbore elektro.

Ďalej

Ak Vás ponuka spoločnosti EKOM zaujala a spĺňate uvedené požiadavky na pracovnú pozíciu,  rovnako tak v prípade záujmu o inú pracovnú pozíciu, zašlite prosím štruktúrovaný životopis spolu so žiadosťou na adresu spoločnosti na oddelenie ľudských zdrojov alebo e-mailom na adresu personal@ekom.sk.
Uchádzači o zamestnanie v spoločnosti EKOM, ktorí majú záujem byť evidovaní v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov, k svojej žiadosti o zamestnanie a profesijnému životopisu priložia svoj písomný súhlas:
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
v databáze uchádzačov o zamestnanie“ podľa § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z., ktoré boli získané na účel výberového konania. Súhlas dotknutej osoby sa udeľuje aj na účel prípadného opakovaného oslovenia s pracovnou ponukou v spoločnosti EKOM spol. s r. o., a to na dobu 12 mesiacov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať. Poskytnuté osobné údaje budú spracúvané v našej spoločnosti výlučne pre potreby evidencie uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov a následne budú zlikvidované. Nevyžiadané dokumenty a žiadosti o prijatie do zamestnania bez uvedeného súhlasu, skartujeme.
Ďakujeme všetkým uchádzačom za záujem pracovať v našej spoločnosti, avšak odpovedať budeme len uchádzačom, ktorí spĺňajú požiadavky.

Ako prebieha výberové konanie

Po obdržaní Vašej žiadosti a životopisu si preštudujeme Váš profil a porovnáme ho s požiadavkami na Vami vybranú pozíciu a taktiež so životopismi ostatných uchádzačov.
Ak budú iní kandidáti lepšie vyhovovať požiadavkám na vypísanú pozíciu, tak si Vaše materiály ponecháme po dobu 12 mesiacov pre prípadné ďalšie kolo náboru. Osobné údaje uchádzačov  pokladáme za dôverné a podľa toho s nimi zaobchádzame. Žiaľ, vzhľadom na kapacitné podmienky, nie sme schopní nepozvaným kandidátom poskytnúť spätnú väzbu.
Pokiaľ vyhovujete profilu hľadanej pozície, kontaktujeme Vás telefonicky a pozveme Vás na osobné stretnutie. V prípade, ak sa nemôžete dostaviť na dohodnutý pohovor, tak nás vopred informujte.
Pokiaľ neuspejete, odovzdávame Vám spätnú väzbu a ponechávame si Vaše materiály v databáze pre ďalšiu vhodnú pozíciu, s ktorou Vás oslovíme.
Uchádzači o zamestnanie v spoločnosti EKOM, ktorí majú záujem byť evidovaní v databáze uchádzačov o zamestnanie po dobu 12 mesiacov, k svojej žiadosti o zamestnanie a profesijnému životopisu priložia svoj písomný súhlas so spracovaním osobných údajov podľa zákona č.122/2013 Z.z.

Produktové menu