Predstavujeme nový dizajn našej web stránky. Beta verzia dostupná TU.

Aktuality 2014

Ekom pomáha zubárom pracovať rýchlejšie a čistejšie s programami od PTC.

13.02.2014

Spoločnosť Ekom nedávno zaviedla k už používanému systému PTC Creo aj nový systém  PTC Windchill PDMLink
PTC Windchill je virtuálne webové PDM úložisko, ktoré umožňuje rôznym tímom prístup k aktuálnym, a presným technickým informáciám a dátam z veľkého množstva rôznych zdrojov.  Pripája sa k početným mechanickým a elektronickým  CAD aplikáciám a databázam, pomáha znižovať pravdepodobnosť  výskytu chýb vo výrobe a montáži,  zvyšuje flexibilitu spolupráce s partnermi a zjednodušuje zmenové konania.
Ekom štandardizoval  celý vývojový proces  vytvorením jednotného informačného systému na všetkých úrovniach spoločnosti.
„Implementáciou  systémov PTC Windchill a PTC Creo sa nám podarilo výrazne zefektívniť procesy vývoja výrobkov a zároveň znížiť výrobné náklady bez negatívnych dopadov na kvalitu produkcie,“ dodáva  Ing. Marian Ondrašik, manažér Oddelenia Nákupu a IT.

creo.ptc.com/2014/01/15/ekom-makes-dental-work-faster-and-cleaner-with-ptc/Späť